Haetko apua taloudenhallintaan?
Onko oma talous sekaisin?

Uudellemaalle hankerahoitusta ja yritystukia 22 miljoonaa euroa

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt 22 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä yritystukia Uudellemaalle tammi-kesäkuussa 2021. Rahoituksesta noin puolet myönnettiin EU-rahastoista ja puolet kansallisista varoista.

Kokonaissummasta 83 prosenttia eli reilu 18 miljoonaa euroa koostui yritystuista eli yrityksen kehittämispalveluista ja kehittämisavustuksista. Euroopan sosiaalirahastosta myönnetyn rahoituksen osuus oli näin ollen 17 prosenttia eli noin 3,8 miljoonaa euroa.

Yritysten kehittämisavustuksia on myönnetty niin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kuin kansallisistakin varoista. Kehittämisavustuksia myönnettiin 290 uusmaalaiselle yritykselle yhteensä 16,6 miljoonaa euroa, josta 9,2 kansallista rahoitusta ja loput EAKR-rahoitusta. Myönnetyillä kehittämisavustuksilla mahdollistetaan arviolta 48 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta lähes 3 400 uuden työpaikan syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin miljardi euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 726 miljoonaa euroa. Yhteensä 290 hankkeesta 172 on ilmoittanut edistävänsä vähähiilisyyttä.

Suurin avustus myönnettiin Euroopan aluekehitysrahaston varoista (800 000 e) Delipap Oy:lle Raaseporiin uuteen tuotantolinjastoon. Lisäksi rahoitusta myönnettiin mm. Suklaa Täplälle artesaanisuklaan suunnitteluun ja vientiin (Espoo), Mediti Oy:lle vanhusten digipalvelujen kehittämiseen (Espoo) sekä Panimo Kiiski Oy:lle tuotannon kehittämiseen (Mäntsälä).

Yritysten kehittämispalveluiden eli Analyysi-, Konsultointi ja Koulutuspalvelujen osuus yritystuista oli tammi-kesäkuussa 2021 Uudellamaalla 1,6 miljoonaa euroa. Konsultointiin myönnettiin yhteensä 84 prosenttia (noin 1,3 miljoonaa euroa), Koulutukseen neljä prosenttia (noin 69 000 euroa) ja Analyysipalveluihin 12 prosenttia (noin 193 000 euroa) kehittämispalveluiden rahoituksesta.

Rahoitettuja ESR-hankkeita oli tammi-kesäkuussa Uudellamaalla yhteensä 14 kappaletta. Eniten rahoitusta (749 156 e) myönnettiin Vantaan kaupungin Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hankkeelle. Siinä luodaan työmuoto, jossa yksilöllisellä tuella ja vahvalla läsnäololla pystytään vastamaan sellaisten nuorten tilanteeseen, jotka ovat luiskahtaneet työn ja koulutuksen ulkopuolelle koronan vaikutuksesta.

Rahoitusta saaneita hankkeita olivat myös esimerkiksi yrittäjille, yrityksille ja niiden henkilöstölle suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Katse tulevaisuuteen sekä nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä edistävä GRADUS (EJY ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy). NOSTO – Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa -hankkeen (Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy) tuloksena saadaan kiertotalousalalle uutta osaavaa työvoimaa.

Etelä-Suomeen yhteensä 36 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta 

Hämeen ELY-keskus myöntää EU-rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2021 aikana yritys- ja hankerahoitusta noin 36 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 61 prosenttia kohdistui Uudellemaalle, 27 prosenttia Hämeeseen ja loput Kaakkois-Suomeen. Näiden lisäksi Hämeen ELY-keskus rahoitti noin 1,1 miljoonalla eurolla valtakunnallisia ESR-hankkeita.

Euroopan sosiaalirahaston alueellisia hankkeita rahoitettiin noin 8,3 miljoonalla eurolla. Summasta 3,8 miljoonaa euroa myönnettiin Uudenmaan alueelle. Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä myönnettiin myös rahoitusta useille ESR-hankkeille.

Etelä-Suomen alueella myönnettiin yritystukia (EAKR ja kansallinen rahoitus) noin 28 miljoonaa euroa, josta suurin osa (noin 18 miljoonaa euroa) meni Uudellemaalle. Kehittämisavustuksia myönnettiin noin 26 miljoonalla eurolla. Yrityksen kehittämispalvelujen osuus koko summasta oli noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön kehittämishankkeita ei kuluneella puolivuotiskaudella ollut lainkaan.

Lähde: STT Info

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *