Haetko apua taloudenhallintaan?
Onko oma talous sekaisin?

Päivitetty kooste rahanpesulainsäädännön velvoitteista tilitoimistoille – uutta tietoa rekisteröinnistä ja maksuista

Rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) tilitoimistoille ja asettamista velvoitteista on ollut epätietoisuutta. Koostimme tähän tekstiin keskeiset tilitoimistojen vastuut ja tehtävät.

Teksti sisältää muun muassa uutta tietoa rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautumisesta ja siihen liittyvistä maksuista.

Vastuut, toimintaohjeet ja koulutus

Tilitoimiston on nimettävä johdostaan henkilö, joka vastaa rahanpesulain säännösten noudattamisen valvonnasta. Lisäksi tilitoimistolla tulee omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä asiakasta koskevien tietojen hankkimisesta, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. (Näitä asioita on huomioitu jäljempänä mainitussa riskiarviomallissa). Lisäksi tilitoimiston tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat rahanpesulain velvoitteiden noudattamiseksi tarvittavan koulutuksen.

(Tässä kappaleessa kuvatut tehtävät perustuvat rahanpesulain 9 lukuun.)

Asiakkaan tunnistaminen

Tilitoimiston on tunnistettava ja tunnettava asiakkaansa sekä tunnistettava asiakkaan edustaja(t), esimerkiksi henkilö(t) jonka kanssa toimeksiantosopimus allekirjoitetaan.Käytännössä tilitoimiston on tallennettava asiakasyrityksen keskeiset perustiedot sekä asiakasyrityksen edustajan tunnistamiseen käytetty keino, esimerkiksi passin kopio tai passin numero.

Tarkemmat velvoitteet löydät rahanpesulain 3. luvusta. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444#L3P2

Riskiarvio

Rahanpesulain 2:3§ asettaa tilitoimistolle vaatimuksen laatia toiminnastaan riskiarvio.

Taloushallintoliitto on laatinut mallin, jonka avulla tilitoimistot voivat dokumentoida riskiarvionsa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Riskiarviomalli löytyy liiton jäsensivuilta. Kirjaudu sisään jäsensivuille Taloushallintoliiton etusivun yläreunasta ja kirjoita hakuun esimerkiksi rahanpesulaki.

Rahanpesun valvontarekisteri

Tilitoimiston on rahanpesulain 5 luvun perusteella viimeistään 14.7.2019 tehtävä hakemus Aluehallintoviraston ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi. Rahanpesun valvontarekisteriin hakeudutaan sähköisellä hakemuslomakkeella, jonne on (24.6 alkaen) linkki aluehallintoviraston verkkosivulla osoitteessa http://www.avi.fi/web/avi/rahanpesulain-valvonta. Lisätietoja asiasta http://www.avi.fi/web/avi/omaisuudenhoito-ja-yrityspalvelut.

Huom!

Ilmoittautuminen rekisteriin on maksullista. Suoritemaksu on 355 €. Taloushallintoliitto on pöyristynyt ensinnäkin Etelä-Suomen aluehallintoviraston tavasta tiedottaa, ohjeistaa ja aikataulutta valvontarekisteriin ilmoittautuminen sekä rekisteröintimaksusta, joka on kohtuuton. Taloushallintoliitto on lähestynyt aluehallintovirastoa ja vaatinut, että:

  1. Taloushallintoliitto saa rekisteröintilomakkeen katselmoitavaksi pikimmiten, jotta voimme kommentoida sen soveltuvuutta toimialalle ja ohjeistaa tilitoimistoja asiassa
  2. Lisäaikaa tilitoimistoille – tilitoimistoille tulee antaa mahdollisuus ansaittuun kesälomaan ja tämä prosessi pitää voida hoitaa kuntoon esimerkiksi elo-syyskuussa
  3. Huojentamaan rekisteröintimaksua perustuen kokonaiskustannuksiin toimialalla

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri

Useimmilla yhteisöillä on rahanpesulain 6. luvun nojalla velvollisuus pitää yllä tosiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja. Monille yhteisöille tulee 1.7.2019 alkaen uutena velvollisuutena ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin. Ilmoittaminen alkaa 1.7.2019 ja ilmoitusten tulee olla tehtynä 1.7.2020. Lisätietoja löydät Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteesta:

Tilitoimistojen tulee muistaa, että ilmoitusvelvollisuus on säädetty asiakasyrityksille. Tilitoimisto on ilmoitusvelvollinen vain yhtiönsä omien edunsaajien ilmoittamisesta. Käytännössä kuitenkin monet asiakasyritykset odottavat tilitoimiston hoitavan asian myös heidän puolestaan.

Rahanpesuilmoituksen tekeminen

Tilitoimiston on ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta ja terrorismin rahoittamisen epäilystä. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on tehtävä riippumatta siitä, onko asiakassuhde perustettu tai siitä kieltäydytty ja siitä, onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on tehtävä sähköisesti rahanpesun selvittelykeskuksen tarkoitukseen varaamaa erityistä sovellusta käyttäen. Lisätietoa ilmoittamisesta löydät osoitteesta:

https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi/rahanpesun_torjunta/rahanpesuilmoituksen_tekeminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *