Haetko apua taloudenhallintaan?
Onko oma talous sekaisin?

Nuoret miettivät tulevien eläke-eurojensa riittävyyttä

Työeläkeyhtiö Elo kysyi nuorilta, mitä ajatuksia työeläke ja työeläkeote heissä herättävät. Elon kyselyyn vastanneista nuorista moni on huolissaan tulevan eläkkeensä määrästä. Kyselyn perusteella nuorilla ei ole riittävästi tietoa eläkkeistä. Työeläkeotteelta saatava tieto hälventäisi pelkoa tulevaisuuden turvasta ja lisäisi tietämystä, mutta valtaosa kyselyyn vastanneista ei muista tarkistaneensa työeläkeotettaan tai tiedä, onko siitä saatava tieto tarpeellista.

Nuorilla ei ole tarpeeksi tietoa työeläkkeistä

Elon tekemästä kyselystä ilmeni, ettei nuorilla ole riittävästi tietoa työeläkkeistä: ei esimerkiksi tiedetä, miten eläke muodostuu. Moni myös kommentoi, etteivät eläkeasiat kiinnosta vielä nuorena, ja että aikoo perehtyä asioihin lähempänä eläkeikää.

Kyselyn tulokset ovat hyvin saman suuntaiset kuin Eläketurvakeskuksen toukokuussa 2021 toteutetussa Eläkebarometri 2021 -tutkimuksessa. Eläkebarometrin mukaan eläketietämys paranee iän karttuessa, ja alle 25-vuotiaista nuorista vain 16 prosenttia koki tuntevansa eläkeasiat hyvin tai melko hyvin.

– Moni nuori ajattelee miettivänsä eläkeasioita lähempänä H-hetkeä. Tämä onkin ymmärrettävää. Työuran varrella saadut ansiot kuitenkin vaikuttavat tulevaan eläketurvaan ja omia elämänvalintoja tehdessä on hyvä tunnistaa niiden vaikutus eläkkeeseen, muistuttaa työeläkeyhtiö Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara.

Tärkeää tietoa työeläkeotteelta

Elon kyselyyn vastanneista nuorista 28 prosenttia on tarkistanut työeläkeotteensa ja kokee saaneensa siitä tärkeää tietoa. 25 prosenttia vastaajista on tarkistanut työeläkeotteensa, muttei tiedä, onko tieto tarpeellista. Loput vastaajista ei muistanut tarkistaneensa työeläkeotettaan.

Todellisuudessa työeläkeote olisi kuitenkin hyvä tarkistaa jo ennen kuin eläkeikä kolkuttelee ovella. Työeläkeote lisää tietoa omasta työeläkkeestä. Mahdollisista työeläkeotteen virheistä on syytä ilmoittaa ajoissa.

– Työeläkeotteella on kaikki työeläkettä kerryttäneet ansiotiedot. Tuleva eläke perustuu näihin tietoihin ja siksi työeläkeotteen tarkistaminen on tärkeää, kertoo Saulivaara.

Tulevan eläkkeen määrä huolestuttaa nuoria

Kyselyyn vastanneista nuorista lähes 40 prosenttia on huolissaan tulevan eläkkeensä määrästä. Huoli eläkeiän toimeentulosta korostui myös avovastauksissa, joissa moni vastaaja pohti pätkätöiden, opiskelujen ja väestön ikääntymisen vaikutusta omaan eläkkeeseensä.

Nuorten huoli eläketurvasta konkretisoituu erään nuoren vastauksessa: ”Eläke tulee olemaan niin pieni, ettei se riitä elämiseen.”

Postitse automaattisesti kotiin toimitettavassa työeläkeotteessa näytetään nuorille ainoastaan edellisen vuoden loppuun mennessä kertyneen työeläkeotteen määrä. Se ei kuitenkaan anna todenmukaista kuvaa siitä, millä tasolla eläke eläkeiässä on.

– Kannattaa tarkistaa oman työeläkeyhtiön verkkopalvelusta, mikä on arvio omasta eläkkeestä vanhuuseläkeiässä tai mikä on toimeentulo mahdollisen työkyvyttömyyden sattuessa. Samassa yhteydessä kannattaa valita itselleen sähköinen työeläkeote, valaisee Saulivaara.

Eläkeasioiden ymmärtäminen voi vähentää osin turhiakin pelkoja toimeentulosta.

– Sähköistä työeläkeotetta säännöllisesti seuraamalla näkee oman eläkkeensä kehittymisen, mikä omalta osaltaan vahvistaa myös uskoa koko eläkejärjestelmään, sanoo Saulivaara.

Nuori, tiedäthän ainakin nämä faktat:

  1. Työeläkeotteella on eläkettä kerryttäneet ansiotietosi sekä tieto sosiaalietuuksien ajalta kertyneestä eläkkeestäsi. Työeläkeote on näiden tietojen tarkistamista varten.
  2. Työeläkettä kerrytät ansiotyöstäsi – myös pätkätöistä.
  3. Saat työeläkettä myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, alle kolmevuotiaan lapsen kotihoidosta ja ansiosidonnaisista päivärahoista, kuten sairauspäivärahasta.
  4. Paperisen työeläkeotteen karttunut eläke on tieto siitä, kuinka paljon olet kerryttänyt itsellesi eläkettä edeltävän vuoden loppuun mennessä. Arvion tulevan eläkkeen määrästä saat oman eläkeyhtiön verkkosivuilta.
  5. Työeläkeotteella on eläke-eurojesi nykyhetken tasoinen määrä. Kun aikanaan jäät eläkkeelle, eläkkeet indeksoidaan eläkkeelle jäämishetkeen. Tällä varmistetaan, ettei inflaatio syö eläkkeesi määrää.

Tietoa kyselystä:

Työeläkeyhtiö Elon nuorille suunnattu eläkekysely toteutettiin verkkokyselynä 2.7.–4.8.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 117 17–30-vuotiasta nuorta.

Kyselyssä nuorilta kysyttiin heidän suhtautumistaan työeläkeotteeseen: tietävätkö nuoret, mikä merkitys työeläkeotteella on ja millainen tunne työeläkeotteesta on jäänyt. Lisäksi kyselyssä annettiin mahdollisuus avata tarkemmin omia eläkeajatuksiaan.

Lähde: STT Info


Muuta luettavaa muualta

Tulevaisuuden internet eli 5G

Nopea 5G on uusi tiedonsiirtojärjestelmä, joka tarjoaa merkittävästi nopeampaa ja tehokkaampaa tiedonsiirtoa verrattuna edellisiin 4G- ja 3G-järjestelmiin. 5G-verkko tarjoaa lupauksen tuoda uusia ja tehokkaampia mobiililaitteiden ja IoT-laitteiden (Internet of Things) käyttökokemuksia.

Eetu “Eedspeaks” Pesonen

Eetu “Eedspeaks” Pesonen on suomalainen nettisisällön konkari, videobloggaaja ja podcastaaja. Hänen YouTube-kanaval­laan eeddspeaks on yli 325 000 tilaajaa. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *